فیلم عملکرد عدل گیر ( بغل گیر ویا آخال گیر ) لیفتراک

 

فیلم زیر مربوط به عملکرد بغل گیر لیفتراک ایران کلمپ می باشد.

 

برای آشنایی بیشتر با این محصول بر روی عدل گیر کلیک کنید...

 

ایران کلمپ را در آپارات دنبال کنید